Lex Barn: skyldighet för anställda att anmäla när barn far illa i skola och förskola

År 1936 dog fyra patienter på Maria Sjukhus efter att bedövningsvätska förväxlats med desinfektionsvätska. Patienterna injicerades med höga halter kvicksilver som helt slog ut deras njurfunktion. Den yngsta patienten var en 15-årig pojke som kom till sjukhuset för att han skadat fingret i en skärmaskin.

Händelsen gav upphov till Lex Maria, en skyldighet för den egna verksamheten att anmäla när en patient skadas av eller riskerar att skadas av missförhållanden i vården. 

År 1997 berättade undersköterskan Sarah Wägnert i Rapport att det förekom vanvård på äldreboendet Polhemsgården i Solna där hon var anställd.

Händelsen gav upphov till Lex Sarah. Personer som arbetar med äldre människor eller människor med funktionsnedsättning ska vaka över att dessa får god omvårdnad och lever under trygga förhållanden.

Anställda ska rapportera missförhållanden till den egna verksamheten som ska försöka åtgärda problemen. Verksamheten är skyldig att anmäla allvarliga missförhållanden och/eller incidenter vidare till IVO (Inspektionen för vård och omsorg).

Barn är liksom sjuka, äldre sköra och många människor med funktionsnedsättning i större eller mindre utsträckning beroende av och utlämnade till andras omsorg.

Under dagtid är det i skola och förskola våra barn vistas.

Men det finns inte någon motsvarighet till Lex Maria och Lex Sarah för anställda eller chefer inom skola och förskola.  Istället är det enskilda föräldrar som ska anmäla till Skolinspektionen när deras barn far illa i skolan.

Sedan snart tre år tillbaka finns ett betänkande av regeringens särskilda utredare, ett förslag om en liknande skyldighet, en Lexmotsvarighet, för anställda i skola och förskola. Men inget händer.

Lärarnas yrkesetiska råd tycker att anmälningsplikten behövs. I november 2013 skrev de till utbildningsminister Jan Björklund och uppmanade honom att lägga ett lagförslag till Riksdagen. Han skyller på att lärarnas administrativa börda är för tung.

Under de tre år som gått sedan betänkandet kom har vi sett fortsatta nedskärningar i skolan.

En av de mest utsatta barngrupperna som finns just nu i Sveriges förskolor och skolor är barn med funktionsnedsättningar.

För dem ser vi kraftigt minskade eller indragna tilläggsbelopp.

Vem för deras talan?  Blir det Lex Anna? Lex Peter? Lex Mitra?

P.S. Skolan har istället skyldighet att anmäla är när de tror att barn far illa i hemmet. När ett barn inte kommer till skolan som det är tänkt ska skolan anmäla till Socialtjänsten. Då ska Socialtjänsten utreda familjen trots att barnet kanske, läs med största sannolikhet, har blivit hemmasittare till följd av uteblivet stöd i skolan. Skolan ska alltså inte dessförinnan anmäla sig själva till Skolinspektionen utan de ska, när det har gått på tok för långt i skolan, anmäla föräldrarna till Socialtjänsten. Eftersom vi har Skolplikt.

Annonser

One thought on “Lex Barn: skyldighet för anställda att anmäla när barn far illa i skola och förskola

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s